Riziko investování a jak mu předcházet

Stejně jako všechny vejce nedávejte do jednoho košíku,
tak ve světě investic nesázejte na jednu kartu.

Investování je pro mnoho lidí obaleno hávem tajemství a největší překážkou je strach. Mnoho lidí si totiž spojuje investování s přílišným rizikem a obavou, že přijdou o své těžce vydělané peníze. V tomto článku se zaměříme na to, jak se neztratit v rozbouřeném moři investic a jak se pevně chopit svého investičního kormidla a v klidu se svými financemi manévrovat mezi nejrůznějšími nástrahami. Připravte se na vyplutí!

Investiční (Bermudský) trojúhelník

Investiční trh je jako nekonečný oceán plný nejrůznější příležitostí. Abyste se v něm neztratili jako v obávaném Bermudském trojúhelníku, je potřeba zaměřit na trojúhelník jiný, a to na trojúhelník investiční. Ten se skládá ze tří důležitých bodů – likvidity, výnosu a investičního rizika.

Nejskloňovanějším parametrem je určitě výnos. Začínající investoři se totiž rádi nechávají zlákat na pohádkově vysoké výnosy. Pokud se budeme držet námořní hantýrky, vysoké výnosy jsou jako volání Sirén. Pokud poslechneme jejich vábení, tak musíme počítat s tím, že se dobrovolně vystavujeme většímu riziku. Extrémně vysoké výnosy jsou ruku v ruce s větší pravděpodobností, že se svou investiční lodí ztroskotáte. 

Likviditu investice můžeme přirovnat k schopnosti pohotově změnit kurz naší lodě. Likvidita nám udává, jak rychle jsme schopni přeměnit investici zpět na hotovost. Velký koráb změní svůj kurz pomaleji než malý motorový člun a stejné je to s investicemi. Diametrálně odlišnou likviditu mají například na jedné straně akcie a na straně druhé nemovitosti.

Každá investice je spojena s určitým investičním rizikem. To je dáno objektivními příčinami jako je například ekonomická situace nebo politické události atd. Důležitou roli zde hraje také subjektivní přístup investorů k riziku. Někdo rád riskuje a dá přednost investici s vysokým výnosem a horším zajištěním, někdo dá radši přednost klidným vodám s nižším výnosem. Ani jeden přístup není špatně.

Jak najít ten správný investiční směr

Mnozí investoři se snaží najít zlatý investiční grál v podobě vysokého výnosu, nízkého rizika a vysoké likvidity. Ideální poměr není možné nějak obecně stanovit.

Proto abychom sebe a své finance zcela neutopili, je třeba rozložit neboli diverzifikovat riziko mezi různé investice. Ne všechna rizika je možné úplně odstranit. Ale můžeme jim do určité míry předcházet právě rozložením do různých investiceVíce o tom, do čeho můžete, jaké jsou možnosti rozložení investičního portfolia, se dozvíte v článku Nejhorší investice je žádná investice >>

Investice do zavedených českých firem

Jak jsme si ukázali, při každé investici je nutné zvážit několik vlivů a své investice rozumně rozložit. Jednou ze stále oblíbenějších možností investování, je investování do zavedených českých firem prostřednictvím platformy Fingood

Ve Fingoodu chce být férovým a klidným přístavem pro vaše investice. Riziku předcházíme pečlivým a důkladným risk managementem, podrobněji se o jeho principech a minimalizaci rizika dozvíte více zde

Další nespornou výhodou je, že své investice můžete rozložit mezi společnosti s nejrůznějším zaměřením. Dáváte spíše přednost progresivnímu e-commerce nebo raději vsázíte na jistotu v podobě stavebních společností? Ani jedno není problém.